Kontakt

Obchodné meno: EDUREC, s.r.o.

Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 3421 / 14, Vrútky 03861

IČO: 36 820 709

DIČ: 2022432929

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4005285226/7500

IBAN: SK55 7500 0000 0040 0528 5226

Registrácia: OR Okr. súdu Žilina, Odd.: Sro, vl. číslo: 19374/L

KONATELIA

Ing. Anton Nemec
tel: +421 908 244 776
e–mail:anton@edurec.sk
skype:anton.nemec
Ing. Vladimír Nemec
tel: +421 905 837 640
e–mail:vlado@edurec.sk
skype:vlado.nemec

KLIENTSKÉ CENTRUM

Ing. Anton Nemec
tel: +421 908 244 776
e–mail:anton@edurec.sk
Ing. Vladimír Nemec
tel: +421 905 837 640
e–mail:vlado@edurec.sk

edurec@edurec.sk

eshop@edurec.sk

cestovnaagentura@edurec.sk

 

facebook:

https://www.facebook.com/pages/Apartmán-27-Nezábudka-Tatranská-Štrba/794798953910957

 

megaubytovanie:

http://www.megaubytovanie.sk/apartman27-apartmanovy-dom-patris